is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

ben, herhaalde reizen , met zeer goed gevolg zuiverende middelen gegeven. _ ....

Wy weeten ook dat langs de piswegen veel dingen uit het lichaam gejaagt worden, welke nadelig zouden kunnen zyn, zo zy agter bleven; en dus is het niet te verwonderen, zo dt Geneesheeren ook de ontlasting der ziekte ftof fomtyds langs deeze weg hebben waargenomen. Morton (a) heeft waargenomen, dat op de te fehielyk verdwynende kwyling een overvloedige en byna gedurige vloeijing van heldere pis is gevolgd, met zo gelukkige uitkomst, dat de koorts, de aamborftigheid , benaauwtheid op de borst, en de overige nootlottige toevallen terftond wonderbaarlyk verligt wierden. Lobb (b) heeft van gelyken waargenomen , dat de overvloedige uitloozing der pis voordelig is geweest; endaarom heeft hy gewilt, dat, in 't afgaander pokjens, opdiedagen, wanneer men geene buikzuiverende middelen gaf, de zieken zagte pisdryvende middelen zouden gebruiken (V). ik heb zelfs eenige malen in de afgezonderde pokjens, welke van een goede hoedanigheid hoe wel talrijk waren , waargenomen , dat de pis overvloedig van de agtfte tot de elfde dag met verlichting vloeide: maar ik verwonderde my, dat op geftelde uuren zo groote hoeveelheid pis, namentlyk van zeven uuren des avonds af, tot twaalf uuren toe, uitgeloost wierd; de overige tijd wierd'erzeer weinig pis uitgeloost. het is genoeg om deeze poging der natuur te helpen, dunne drank, in groote hoeveelheid, gelyk wei van melk, of melk met drie deelen water verdunt, te gebruiken, en 'er fchynen geen fcherper pisdryvende middelen vereischt te worden , dewijl het fomtyds gebeurt is, dat de pisvloed zo fterk is geweest, dat zy moest tegen gehouden worden, op dat het lichaam niet zoude worden uitgeput.

De derde geneeskundige aanwyzing, gelyk in 't begin van dit

Hoofd-

O) Ibidem pag. 42. 43.

(b) Of the Small pox pag. 472.

(c) Ibidem pag. 52.

DE KINDERPOKJENS.

5.1402.