Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 DE MESSIAS.

zoon der ftervelijke moeder ! Onuitfpreeke» lijk getroffen , vol van zagte weemoedigheid en verbaazing , en vol van zaligheid, viel elk der zielen neder , aanbad den Zoon, den wonderbaaren Uitredder , den ftervenden , die hen beminde, eer nog waerelden ontftonden.

Salem , de engel van Joannes, en Selith, de bewaaker van Maria, fpraken , toen zij de dankende zielen voor zich aanfchouwden , dus met eikanderen : Hoe gevoelen deze begenadigden, Selith, dat zij het zijn! Hoe brengen zijne wonden , de wonden des liefhebbenden Middelaars , den vrede van het eeuwig leeven in hen voord ! Ach nu zijn zij voor altoos aan de droevenis van het ftervelijk leeven, nu zijn zij voor altoos aan de fmerten der ftofbewooners onttoogen ! Maar onze geliefden , zoo oneindig begenadigd ! voorheen met vrede van God, met alle rust overfchaduwd, nog wel zwervers , doch die den last der ftervelijkheid naauwlijks voelden ! Maar nu... Hoe hebben

Sluiten