Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 DE MESSIAS.

hemel haar toegezonden , dit groot denkbeeld : om zich in alles Gode te onderwerpen ! Zoo vol jammer , en zoo van elke hoop verlaaten , was dit klein aantal der wéinigen onder de menfchen, die den Verzoener des Eeuwigen kenden , daar hun oog Hem verftijfd , en dood op Golgotha zag, en rondom Hem nu alles eenzaam en verftomd ; en dus was het die van Arima. thca , hij was de éénige opbeuring, dat zij niet geheel voor het jammer bezweeken.

Om U te begraaven , geftorvene van God , befloot Jofef, nu kloekmoediger , en als een wreeker over zijne voorige kleinmoedigheid. Met eene luide ftem riep hij op Golgotha , zoo dat het de hoofdman der Romeinen, en , hoe zeer ook de angst hen bedwelmde, de getuigen het hoorden i Ik zal den dooden des Heeren begraaven! Daar tegen ons over ligt zijne grafplaats , en de mijne. Neen ! ik wil Hechts bij den ingang der rots liggen. Op , Nikodemus, en neem alle de myrrhe, al de aloë, die gij bragt,

en

Sluiten