Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a36 DE MESSIAS.

bazuin , van den berg der verfchrikkende omtuining, Sinai, riepen ; en niet om vloek ! Achter Stefanus ging Saulus nederwaard , geleid door deze inzegening. De heiligen zweefden over naar Thabor.

De broeder van Simeon, Elkana, met hem de leidsman zijner kindsheid , waren bij Samma gegaan, op dien treurigen avond, toen zij het verouderend graf, met vreed. zaam mos overdekt, verlieten. Samma hield hen door lieflijke overreedingen bij zich, een blijmoedige , vriendlijke gastheer, hoezeer veele fmert zijne ziel bewolkte, thands de nieuwe: dat Christus dood ware, en dat niemand het gerucht zijner ontwaaking nog betuigde ! Dat klaagde ook Elkana , en Boa, met u , Joel. Zij zonden in het rond , en konden de leerlingen van hem, die gezegd werd te leeven , niet vinden. Zij zaten in het geurenwaasfemend boschjen van Joel, het welk zijn vader hem in den hof gegceven had. De zweevende maan was , zoo als zij meenden, alleen de

hoor*

Sluiten