Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

I E S S I A 'S;

HEID i; N IJ I C H T,

I X XX Z A N G £ K :

Hel Hoogduit scli run

r.G.KLÖPS T O K in di elite rlijlv proi'a pVvolo'd . V . STUK.

TE AMSTERDAM, BIJ JOAKXES ROELOF ?OSTEl, MD CC CU.

Sluiten