Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa DE MESSIAS,

het gezang der overwinning. Eensflags ontvallen hun de palmtakken. Want op den top der rots, van het graf, dat nu ledig was , verfcheenon verreezenen; en het gezang der overwinning verftomt. Drie der ontwaakten ftonden daar in hunne heerlijkheid. Als wolken zweefde het bij de verfchijnenden. Nu trad uit de zilverwolk Asnath langzaam te voorfchijn , en werd tot glans. Debora hief haar aangezicht op, en verhief de famengevouwen handen uit de wolk ten hemel, tot dat ook zij eindelijk, geheel tot glans geworden , daar ftond. En Jedidoth zweefde herwaard aan, als of hij uit dat gindfche verfchiet kwame , waar het gewelf de3 hemels zich nederbuigt ; maar eensflags fr^nd hij naast Debora, Engelen verzelden Ifaak , en bewonderden hem den fchoonften onder de verreezenen. Rachels goudkleurige hairiok woei , toen zij uit den witten damp Jofef leidde , met eene liefde , dat alle moeders de moeder onder* kenden. Toen kwam in de ziel der fteryelijken eene zagter blijdlchap , toen begon-

den

Sluiten