is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias; heldendicht, in XX zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4 DE MESSIAS.

zingen. In de eenzaam geworden berglpelonk, bij de graffteden der dooden, waar de beenderen der broederen begraaven lagen , onder bloemen , met traanen befproeid, en rijp werden voor den dag der dagen , vervolgden ons de afgezanten uwer woede, en lieten niet af, om met het bloed der Christenen hunne zwaarden te drenken ; tot dat, rondom de ftomme lippen der verflagenen , de ontzettingwekkende ftilte des doods, nog de opflag van zagte gebrooken oogen ten laatften de onmenschlijken verfchrikten, zoo dat zij vlooden , en de zagte koeltjens der wouden voor hun tot ftormen werden , en de zweevende fchaduw tot eenen middennacht! doch gij üdderdet nog niet op het bebloemd rustbed uwer zwelgerijen, en digt om u bewijrookt van onmenschlijke vleiers. Ziet nu opwaard , en aanfchouwt: die alle hebt gij gedood. Ziet ook opwaard naar Hem, den eerstgeboorenen uit den dood, zoo gij in ftaat zijt, de almagtige verfchrikkingen der Godheid te aanfchouwen. Jefus is zijn naam!

Eer*