is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias; heldendicht, in XX zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE GEÊANG. i$f

gcdsdienftigheid , hij , die den Heer , en dè' medegenoote zijns leevens beminde.

Zelfftandige ! Hoogheilige! Volzalige, diep' werpt, God! verre verwijderd van deii troon, op welken Gij, in hoogheid gezeten; het heir der fterren fchiept, zich een ftof dankend neder, en ftaat verbaasd ovèr zijn' heil, dat God hem hoort in de duisternis van het dal dér beenderen.

Door feestvierende, luidkhnkend* prijzende plalmenchooren, van het fterren heir' beeft mijn gebed op tot den troon van dién, die in het rijk des lichts heerscht! die van' het begin af zalig maakt, die ons langs W gen van doolhoven opleidt naar den troon, Waar Hij ondoorgrond heerscht t

Hoogheilige ! Volzalige { Oneindige J Heery

Heer, God! o verhoor Gij mijn verrukt

fmeeken uit het dal des grafs ! Uit de dnis»

ternis ftamelt het op tot de hallelujahs'

Van het choor; o verhoor het, God t ene

iüxju vomoma imeeisen ï

P » God i