is toegevoegd aan uw favorieten.

Fanny Wilkes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24* FANNY WILKES.

zijn. Ik hield hem voor een beproefd eerlijk Man, en dat is hij ook. Gister heeft hij mij

de vijftig Pond te rug gebragt en die be-

hooren naar alle regt U toe.- En nu zal ik U digt bij Guifs Hospitaal eene kamer bezorgen, daar Gij geheel onbekend en volkomen veilig

zult kunnen woonen." ,, Kom Gij dan,

mijne Waardfte," ging charlotte voort, „ bij mij, en laat ons hoopen, dat ons lijden nu een einde heeft genomen,"

„ Mijne Hcrbergfter wilde mij nog niet laten vertrekken, om dat het, volgens haar zeggen, waarfehijnlijk was, dat de Lord mij overal zou laten opzoeken. En zij had ook gelijk ; want eenige dagen daar na berigtte mij charlotte, dat de Heer bouquet naar mij had laten Vraagen , en tevens verzogt, dat ik bij hem zou komen, om dat bij mij overtuigen zou, dat hij aan mijne fchaaking geen deel had, en te gelijk mij eenen raad wilde geven, hoe ik mij in het toekomende voor den . Lord genoegzaam zou beveiligen. Mijne Zuster had hem laten antwoorden, dat de naarvorfchingen van den Lord mogelijk geheel vruchteloos zijn zouden, daar men in den omtrek van Colbrook een dood ligchaam gevonden had, welk mijn droevig uiteinde buiten allen twijfel ftelde. Naderhand vernam zij van Vrouw known, dat 'er, op eene groote Asfem* hlét aan het Hof, over mijne zaak gefproken,

cn