is toegevoegd aan uw favorieten.

Fanny Wilkes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. BOEK.

73

niet weigeren, om zelve, en wel in London , uwe bruiloft te bezorgen. Keurt gij dit goed? mijne Waardde! „ vroeg zij hierop aan jinny, die zij teffens omhelsde. Beiden gaven zij hunne toedemming, en bedankten de Lady op zulke eene wijze, als niet misfen konde, hare goedkeuring te verwerven; terwijl het vertrek naar London in de volgende maand Maij werd vastgefteld. Lady verklaarde hierop, zonder echter van de erf bedelling des Heeren kinsman iets te weten, dat zij jinny in 't vervolg niet langer als hare Bediende zoude aanmerken. Jinny verzogt het tegendeel, en ontfloeg zich alleen van eenigen moeilijken arbeid, ten einde, aan den eenen kant, niet aan nijd of jaloezij bloot gedeld te worden, en, aan den anderen kant, in hare verborgene gedaante, voor haren Vader, voor wien zij nog immer vreesde, onbekend te blijven. Zij verzogt insgelijks, dat de Lady de nieuwe betrekking, in welke zij nu tot den Heer handsom dond, geheim wilde houden; terwijl zij, zo wel als de Heer handsom, den bruidsftand — deze gelukkige oogenblikken des geheelen leevens, wanneer het genot der onfchuldige genoegens , aan dien daat verknogt, door een behoorlijk beduur van het hart en gedrag geregeld wordt — als ten hoogften aangenaam befchouwde.

Ik zoude eene taak op mij nemen , welke verre boven mijn bereik is, wanneer ik de volkomene gelukzaligheid zou willen befchrijven, welke deze i E 5 bei-