is toegevoegd aan uw favorieten.

Fanny Wilkes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9% FANNY WILKES.

Deez' ongelukkige Man leed indedaad zeer veel, geduurende deze rcize; terwijl zijn hart dooide tedere klagten van fanny, en derzei ver geduurige herhaaling van alle omftandigheden, den dood van jinny betreffende, eene nog dieper wonde ontving. Dan, daar hij reeds door veelvuldige tegenfpoeden was heengeworfteld , zo had hij het vermogen op zich zeiven, om zijne aandoeningen, op de best mogelijke wijze, te kunnen verbergen. Zijne fmarten zouden voor hem draaglijker geweest zijn, wanneer hij dezelvén nu en dan in den fchoot 'van een' vriend had kunnen uïtlbrten. Dezen troost echter moest hij misfen; terwijl hét hem niet dan droefheid konde baaren, dat hij naar eene plaats ging, alwaar hij geene vrienden vond.

Hierbij kwam nog, dat het gedrag van sophia 'hem niet weinig ontrustte. Dit Meisje was louter natuur, en had, zedert.haar yierde jaar, in een woud-fpelonk, afgefcheiden van allen omgang met hare kunne, en zonder boeken, geleefd — omftandigheden zeker, welke een zonderling charakter moesten vormen, (t) Zij had te veel gevoel, om niet door alles getroffen te worden, wat in den uiterlijken vorm erf het gedrag van den Heer handsom beminnelijk was. Hij zat in de koets tegen haar over; want men reisde over land naar London.

Cr) Zit r>. i. BUiz. ii.