Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, vu

„ vijzeld, zig tot de verachtelijkfte lis„ ten verlaagde, de droevige fpeelbal „ haarer Minnaars wierd, van hunnen „ kant de vernederendfte beledigingen „ ondervondt, en Zig aan de fchande„ lijkfte ongeregeldheden overgaf. Men „ zal daar in zien, hoe bijna alle de „ Vorften van Europa voor de voeten „ deezer verachtelijke Gunftelingen laagJ9 hartig kroopen, hun de aanzienlijkfte „ gunstbewijzen toeftonden, hen met „ die fchitterende Ordes vercierden, 3, welken zij zeiven met trotschheid

droegen, en op die wijze laage lie„ den, wier heldendaaden zig tot hec „ Kabinetje van de Keizerin bepaalden» „, met hunne Voorvaderen, op welken ., zij zco hoogmoedig waaren, met hun „ zeiven, met de aanzienlijkfte leden „ van hun Vorftelijk huis, gelijk fielden, „ Men zal daar in eindelijk, bloedige

oorlogen ondernomen , geheele Ge5, westen te onderst boven gekeerd, vol-' 3, ken aan hun Vaderland ontrukt, dui3, zenden van menfchen vermoord, of * 4 a toe

Sluiten