Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

M I N N A R JJ Ei N VAN

rer zinnen, op het zien van den Graaf, ontdekte haar het aanzijn van die vermaaken,

DERDE HOOFTSTUK.

Vertrouwelijkheid. Belangrijke bijeenkomst.

S°phia zocht vrugteloos naar middelen, om deezen ftaat van onzekerheid en lijden te doen ophouden. Zij wierd droefgeeftig, mijmerend, ongemakkelijk. De jonge Gravin C , vriendin van sophia, bemerkte dit. Op zekeren tijd, na her eindigen van een middagmaal, waarop de Graaf was tegenwoordig geweest, met haar wandelende, vroeg zij 'er haar de reden van. Toen liep reeds het gerucht, dat de hand van sophia voor eenen Erfprins van één der grootfte Sraauen van Europa beftemd was. De vertrouweling te worden van iemand, die t'eehiger tijd op eenen throon moest fchitteren, was geene onverfchillige zaak voor deeze looze Gravin; en sophia was in een ftaat, waarin het gemakkelijk was dit vertrouwen te winnen. — |a, mijne vriendin, zeide sophia, ik ben mijmerend, onrustig, ongemak*

Sluiten