is toegevoegd aan uw favorieten.

Minnarijen van Catharina II. Keizerin van Rusland; en geschiedenis van haare voornaamste minnaars.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o MINNARIJEN VAN

eerfte, een even doorfleepen zeden -bederver, als hij tot in den grond bedorven was, bragt door zijne raadgevingen niet weinig te weeg, om aan Catharina die onvoorzigtigheid en toomlooze orlgebondenheid in te boezemen, welke zij in haar gedrag betoonde. ,, Veinzerije endwang, zeide „ hij tot haar, zijn gefchikt voor gewoone zie„ len, zij voegen aan uwen rang, noch aan uw „ verftand niet. De meefte menfchen zijn zwak; „ zij zwigten voor het klein getal van ftandvasti„ ge en moedige caraclers. Leg alle vrees af, 3, en verklaar opentlijk, dat gij u perfoonlijk be?, ledigd zult achten door alles, wat men tegen „ hun, dien ik met mijne gunst vereeren zal, „ zoude durven befïaan. Met zoo te handelen, „ zult gij de floutmoedigheid uwer vijanden zien „ verdwijnen; en wel dra zult gij naar uw goed„ dunken kunnen leven. "

catharina had veel fmaak in de raadgevingen van williams, en volgde die naauwkeurig. Zij leefde, om zoo te fpreeken, opentlijk met poniatowsky, en niemand twijffelde, of hij was de vader van eene Princes, waar van zij toen beviel, en aan wien men den naam van a nra petrowna gaf. Het is door een gevolg van deeze grondbeginzels, dat zij door haaren Gemaal in de armen van haaren minnaar verrast zijnde, in 't eerst zijne verwijtingen met bittere en i hoo-