Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 MINNARIJEN VAN

den hem, om zig daar van bij vervolg te onthouden.

Dit viel in de zes laatfte maanden van den jaare 1769 voor. Zedert dien tijd, tot aan het einde van deezen oorlog, hoorde men van hem niet meer fpreeken. Geduurende al den tijd, dat hij bij 't leger was, bragt hij zijne dagen ongekleed door, en fcheen altijd in diep gepijns te zijn weggezonken.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFTSTUK,

Te rug komst van potemkin te Petersburg. Listen, door hem gebruikt, om zijn oogmerk te bereiken. Ongenade van wasilschikof. potemkin veinst Monnik te willen worden. Gewaande gekheid,

Jn den jaare 1772, wierd gregorius orlof eindelijk van den post van Gunfteling ontzet, zoo als wij gezien hebben, en door wasilschiKof, volgens de keuze van panin, dadelijk opgevolgd, potemkin, die de tegenwoordigheid van orlof als de eenige belemmering van zijn

ge-

Sluiten