is toegevoegd aan uw favorieten.

Minnarijen van Catharina II. Keizerin van Rusland; en geschiedenis van haare voornaamste minnaars.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£14 MINNARIJEN VAN

de, re dempen. Hij gaf aan den Prins prosorousky bevel, om de voornaamfte muitemaakers te doen in arrest Hellen, en hen, zonder den omfldg van een rechtsgeding, van kant te helpen. prosoroüsky had moeds genoeg om te antwoorden, dat hij het moorden niet verftondt. potemkin vervoegde zig bij zijnen broeder paul, potemkin, die meer infchikkelijk was. Zoo dra hij het bevel ontfangen had, deed hij dertig duizend Tart aar en worgen, zonder vrouwen of kinderen te fpaaren.

Deeze verfchrikkelijke moord bevestigde Rusland in het bezit van deeze Landfireeken, en Oostënryk, Turkyen en Frankryk, die zig daar tegen hadden behooren te verzetten, zagen zulks met koelen bloede aan; maar Oostenryk was het reeds met Rusland eens. Frankryk, het welk geene flaatkunde noch veerkracht meer bezat, was, met opzigt tot de zaaken van de Krim, door joseph II in flaap gewiegd. Zedert lang zag de Koning met onverfchilligheid, dat aan het gezag der Turken, zijne Bondgenooten, de gevoeligfle nadeelen wierden toegebragt. De Keizerin had gemeend deeze onverfchilligheid te moeten vergoeden in den perfoon van saint-priest, 'Franföhen Afgezant aan het Rusfisch Hof. Dadelijk na het in bezit neemen van de Krim, gaf zij hem de Ridder-orde van St. andreas, en

deed