Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 4 X

AI vroeg geneigd om God te vreezen, Gezet om nabij God te we-zen, Bevreesd voor de Argelistigheid Van 't harte, dat zich zelv' misleidt, Kon voorfpoed zijnen ernst niet mindren Om naar genadelicht te Haan ,

Noch tegenfpoed hem hindren, Zoo lang hij zuchten kon, hield hij bij Jefus aan.

8 Zachte troost in mijne Smarte! 6 Laaffenis voor 't bloedend harte < Gezegende herinnering! —■ Mijn Vader, 'sHemels lieveling! ——i En zou ik dan nog troostloos klaagen, Om 't misfen van dien dicrbren Schat? Neen: 'k mag er roem op draagen, 8 God! U danken, dat, ik zulk een' Vader had.

Gehad

Sluiten