Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

V E R T A E L E Rs

Jjet is onnoödig 't groot Nut der Botk-druk-komt voor te ftellen, welk nut dien, die voor zyne Natuurgenooten fchryft, of de fchriften van andere gebruikt, niet onbekend kan zyn. ■—~ Door haer worden wy in de befchaefde weetenfchappen onderricht en in ftaet gefteld, op onze beurt, onzen mede-*, mensch, met onze byeengezameide fchatten te kunnen dienen,- door haer zyn de gedachten van hem, die boven ons in kennis en in vermogen te kunnen onderzoeken, uitmunt, en deze gedachten door onvermoeiden yver en, naerftigheid verzamelde* geen geheim j door haer ontfangen wy de onverdiende; Vruchten, die onze medemensen ons zo gaern opöfferd, om dat zy bewyzen. zyn van zyne werkzaemheid, en zyneis, A naem

Sluiten