Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOEK-DRUK-KONST. t%

Schryver is niet zorgvuldig en nauwkeurig genoeg, doordien hy den oorfprong der Drukkery in 't jaer 1450 firld.

Eene andere wigtige Aertmerking^ die ons niet moet ontgaen, is deze: Zo dra de Konst volkoomen was, kwam men hierin overeen, zich daeruit eene Eer te maeken. Faust bedochj: zich niet lange, op 't einde van zynen in 'tjaer 14F7 gedrukten Pfdter het volgende teplaetzen: Pm. Spaimorum, codex venuftate capitalium decoratus, rubricatiombusque fufficienter difttntlus, adinventione arnficiofa imprimendi ac charatlerizandt absque calami ulla exaracione Jïc ejfigiatus et ad Eufebiam Dei indusftrie est confummatus per Johannem Fust civem Mfguntinum, et Petrum Schoffer de Gernzbeim. uinno Domtni millejïmo CCCCLF/I, in vigtla Asfumpcionis.

H< t Na- bericht dat op 't einde van den Durandus (i)ïn 'tjaer 14^0 gedrukt, (£)word gevonden, haeld byna 't zelfde met dezelfde woorden aen. Men merite, dat men in deze beide Na berichten, noch de Plaets van de Uitvinding, noch de Tyd, noch den Uitvinder zelvcn kan vinden. 'Er ftaet flegts: Wy hebben dit tegenswoordigc Boek zonder eenige hulpe der Penne, door hulp der konfiige

Cha-

. ("O Guilielmus Durandus , leefde omfrend 'c Jaer 1274 , en Wierd xaer de gewoonte van dien tyd, Doctor Refolutisfvr.us, en om dat hy een Speculum Iuris heet't gelchreeven, ook Speculator genoemd. Bluhxrst Examen over bist. Univ. N. T. Per. Vil. qu. 29,

(k) Mallinkrot kende den Ppdter van Faust niet, eni hield daerom dezen Durandus voor 't eejfte wek der. Drukkery. Naudê in zyne addiiions h Pbistoire de Louis XI pag. 130 geloofde, dat de Bybsl van Faus% van 1462, 't eeifte wetk was«

Sluiten