Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLYST

DER

IBUITENLANDSGHE HEEREN LEEDEN VOLGENS DE JAAREN HUNNER VERKIEZING.

(Mr. HERMANNUS CANNEGIETER, Hoogleeraar in de Rechren , te Franeker.

Mr. ABRAHAM PERRENOT, Raad der domeinen van den Heer Erfftadhouder. §

iMr. JOAN jACOB van HASSELT, Auditeur mtlitair te Arnhem, f

GEORG FREDERIK BARON thoe SCHWARTZ EN BERG en HOHELANDSBERG , Grietman over Menaldumadeel, etc. etc. *

IMr. JAN GERARD WICHERS, Gouverneur Generaul over de Colonie van Sutinamen, etc. etc.

i! Mr. HERMAN SCHOMAKER.

IMr. ALEXANDER HENRIK METELERCAMP, Burgemeetter der Stad Gouda.

Mr. LAURENS P1ETER van de SPIEGEL, Raad Penlionaris van Holland, en Groot Zegelbewaarder, etc. etc.

i Mr. CONRAD WOLTER ELLENTS, Secretaris des Landfchaps Drenthe.

* 3 Mr.

J Overleden den 8 July 1784. i Overleden in 1783. * Overleden den ó Aug. 1783. J§ Overleden den 12 Sept. 1784.

Sluiten