is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI DE WlLC KOEREN

enen man flacht, en de rechteren wylle datmen em bare, en de hoone hant en wyl neet baren, fo zweren de fibbefte de dat fe nenen fculdi^hen wetten en nummermeer oenen man onrfre ie e:r f.1 baert hebbe. We fo baren wylle foe baere he by redgiane woerden, to den lateren warve baere he hondirt marcken. Soe enne moetmen neet dan lèffe in de bamge Ca j leggen Tod n lateren warve dene doede to bei'ettene Debanne en de fes neven warff to fokene eer de doede belet fy, Anders aldaer dar em de rechteren laeden by de hueftloflene.

XXXIX.

Soe we fo varet to des anders hufe en rovet jofte brant, foe wetet der de dat hues oech foiff als to vf>ren en elven fibbefte umme ene engl. marck joff verre fent eyn claghet fo weet hyt folff als to voren en fes buren en XX.il) fyne fibbefte. Alle fyn guet byhalven gold en penningen twe marck engl terne he iolff als to voren en XVlf fyn fibbefte penningen jofte gold myt fchyren ghelde to gheldene. Allbdane ware fo he an led hynxften en fchetten en beefte en fyn bodel

twe-

(js) banuingc.