Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HUMSTERLAND. XXVII

twedeel myt alfoedaenre ware, foerean led en eyn derdendel penninge.

X L.

Van deefte en nachtbrande.

Soe waer foemen claghet oppe enen man umme deefte jofte umme nachtbrandt, wyl he folff en fyne vrendt by des landes rechte foenen dre enfe neder ghelde noch kampen. En wyllen fe neet rechten fo ghclden fe eyn fchiete by rechtere woerden alfo hyt an led myt fynen buren ende myt fynen fibbeften jofre fe kampen joff fyn guet nene twalff marck gheldene moghe dar men op claghet. Neen man falmen kampen laten dar fyn gued bynnen twalff marck ghelden moghe.

X L I.

Van manflachte to baren.

Soe waer foemen enen man baret en de ander befeket, fo ledene an de erffname als voren en fes buren en foventeyne des doeden fibbefte.

Explicit novum jus quod compofuit magnus Rembartus hawkinga de Sax urn.

P 4 Van