Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

den (o) door een oproer geftoord. De Stads Banier kwam op de Markt, de Knods op de Straaten; de Predikftoel wierdt uit ó>. Jans Kerk gehaald, met vuiligheden bezmeerd, en, na aan den blaauwen fteen met roeden te zijn gegeesfeld, nevens den hoed van OrnaeUs, die het, na twee dagen en eenen nacht in een lakenkist verborgen te zijn geweest, gelukkiglijk ontkomen was , in het openbaar verbrand. Maar zoo dra de rust herfteld was, wierdt ze andermaal, den 21 Octob. 1566, aan den Hervormden ingeruimd, en bij Verdrag den 27 Februarii 1579 bevestigd. Dan in den jaare 1650 vondt de Magiftraat goed St.JansKerk (p) te doen afbreeken; de plaats,

waar

Co) Gucdesdagb. 20 Septemb. 1566. Brieven van de Hertoginne van Panna, Opper-Landvoogdes der Nederlanden, en van Carel van Briemeu, Graaf van Megen, Stadhouder over Gelderland, van den 20 Julii, 10, 11, 13, 26, 28, 30 Aug. 10 Octob. enz. 1566. op het Raadhuis alhier berustende. Stukken voor de Faderlandfche Historie uit de Verzameling van den Heere g. van Hasselt i D. No 38. 52. 144.

O») Het afbreeken en verkoopen van St. Jam-Kerk

is

Sluiten