Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ DE VENUSSMET. §.1458.

verzweert, door het herhaalde gebruik van zodanige middelen; waar uit naderhand zeer moeilyke kwalen volgen, behalve die, welke men van het tegengehoude venusgif te vrezen hebben.

Voorzigtiger Geneesheeren hebben alleen maar zagte, en zagtjens afvegende infpuitingen gebruikt, om de aangedaane plaats in de buis der fchaft te zuiveren; "hoedanig voorfchrift in de lyst der geneesmiddelen by dit getal word gevonden, zo men een onmatige hitte in de fchaft gewaar word, bereid men uit de kweezaden, in rooze water gegoten, een dunne flym, welke laauw ingefpoten, nuttig is door het fcherpe knagende te verzoeten en in te winden. . .

Maar ook moet men dit aanmerken omtrent de infpuitingen, die men in de genezing der druipert gebruikt, de genezing voorziet men zo veel moeilyker te zullen zyn, hoe de aangedane plaats meer van de opening der fchaft gelegen is , en naar de voorftanders en de blaas loopt, maar door de infpuitingen word de bloedige etter van de druipert, die in de fchaft vergadertzit, agterwaards gedreven, en de befmetting plaatst zich op verder afgelege plaatfen, het geene gevaarlyk is. het is welwaar, dat de fchaft langs het onderfte gedeelte der roede lopende, gemakkelyk gedrukt kan worden, en dus verhindert, dat het ingefpote vogt niet na agter komt; en als dan word het geheele gedeelte van de fchaft, tusfchen de plaats met de vingeren gedrukt, cn de opening van de fchaft, veiliglyk uitgefpoelt en gezuivert, maar zo hier het minfte verzuim in 't verkiezen der plaats die gedrukt moet worden, plaatsheeft, of zo de fchaft, door welke oorzaak ook, niet volkome toegedrukt word, zal een gedeelte van het ingefpore vogt dit beletfel over klimmen, en de venynige bloedige etter verder dryven.

Van te'voren §. 1447. alwaar de wonderlyke vorming van de roede word befchreven," is aangetekent geweest, dat het inwendige vlies van de fchaft met veel langwerpige gaatjens of zweetgaten, zo grootere als kleinderc, doorboord is, welke door de uifkoosbuizen der klieren gëvörmt worden, die in het fpongieufe lichaam der fchaft geplaatst zyn : die buizen lopen langs het

in-

Sluiten