is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£1459. DE: VENUSSMET. 9Tf

in een zyn gelopen: hy heeft de afbeelding 'er by gevoegt, welke Cowperus zelfs uitgetekent heeft, daar door heeft een byna geduurige uitvloeijing van lijmagtige ftof moeten volgen , welke door deeze klieren bereid word (wordende^/^genoemt); het geene nootwendig een iegelyk zal moeten gebeuren, die een foortgelyk ongeluk overkomt; het zy in de zo genoemde klieren van Cowperus, die een vry zigtbare grootte hebben; het zy in andere kleindere uitlozingsbuizen, door de holligheid van de fchaft verfpreid.

Daar uit begrypt men ook het onderfcheid der hoeveelheid van die vloed; naar mate namentlyk zodanige grooter of kleinder buizen , in grooter of kleinder getal, op gelyke wyze aangetast zyn.

Sommige hebben gelooft dat het zaad was, dat door dusdanige geduurige drupping uitvloeide; waar door een rugtering, en de grootffe zwakte te vrezen ftond; maar het is een flymagtig vogt, ten eenemaal van het zaad onderfcheiden.

Die vloed is gewoonlyk, hoewel 'er geen venusfmet plaats heeft, nochtans lastig, om dat zy de meeste een geduurige vrees aanjaagt van nog eenige verborge kwaal; maar vooral die geene, die herhaalde reizen een venynige druipert hebben gehad ; waarom zy met angst naar middelen omzien, om van deeze vrees ten minfte verlost te zyn, wanneer die vloed uitgedroogt word. uit het gezegde blykt, dat zy niet altyd kan genezen worden; intusfchen worden fommige middelen aangeprezen, welke ten minfte nimmer nadeel zullen kunnen doen, en fomtydseenigfints voordelig zyn, dewyl zy tevens voorkomen, dat zodanige zieken geen toevlugt tot gevaarlyke middelen nemen, en van de kwakzalvers misleid worden.

Het,eerfte dat ik gewoonlyk aanprys, is, dat zy zich van de byna geduurige handeling der teeldelen onthouden : want zy on'Vïfde Deel. Hhhhhh, der-