is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5". i4-8>:

DE LENDEVANG.

«4?

maar dewyl de lever in grootte toegenomen zo menigmaal over de ribben uitfleekt in de lendevang, zoude het dan immer veilig zyn, door een fterk braakmiddel dat ingewand aan de hevige fcbofct ken van het middenrift en de buikfpieren bloot te ftellen ? de lever word natuurlyke wyze door de opleggende ribben beveiligt; daarom word alleenlyk maar wanneer het nodigis,eenzagtbraakmiddel aangeprezen.

Waarom in de lyst' der geneesmiddelen by dit getal een voorfchrift word gevonden van een braakmiddel, uit twintig grein! ipccacuaan in een once wyn een nagt lang ingegoten, des morgens gezuivert, toegedient worden, met fuiker zoet gemaakt.dit verlchaft een zeer zagt braakmiddel, en kan, zo het aan kleine kindertjes toegedient moet worden, de hoeveelheid vandeipecacuaan veiliglyk veel vermindert worden, zonder de krachtda- ' digheidteverliezen.de uitmuntende Geneesheer, SamnelPye(pj, vermaant dat Sydenham, by wiens tyd de ipecacuaan nog niet bekend was, een braakmiddel van fpiesglas heeft gebruikt; de gezegende wyn namentlyk ; maar dat hy menigmaal dit middel niet aan de kinderen heeft durven geven, dewyl het lichaam van het zelve zo zeer verontrust wierd, offchoon hy zeker wist, dat zy een braakmiddel nodig hadden, hy had waargenomen, dat offchoon de ipecacuaan veel zagter werkt, als de braakmiddelen van fpiesglas, dat ook door twintig grein van deeze wortel toe te dienen geen kleine beroeringen in het lichaam ontftaan. die uitftekende' Geneesheer heeft aan een veertigjarige vrouw, die een braakmiddel nodig had , twee grein ipecacuaan toegedient, die tweemaal * hadden doen braken met gemak en groote verligting. naderhand heeft hy in verfcheide volwasfe en kinderen van zo kleine gifte foortgelyke uitwerking gezien, ja een half grein is voor de eerstgeborene genoegzaam geweest, als ook voor kinderen maar weinige dagen oud: hy heeft verfcheide lysten doen drukken, diede

na--

OO Medical Obfervat. and inquiries Vol. I. pag, 940* & fe%>-