Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 j8 t) e VLOEJING. 5.1493.

die tot de banden der gewrichten behorende, of die de fpieren en zenuwen in winden, plaats heeft, waarom de zeer-vermaarde Hofman waarfchouwt ^c), dat'ér gewoonlyk een groote verwarfng plaats heeft tusfchen de kennis van de j'cht en vloej'ng. welke ziekte hy aldus onderfcheidr daf de jichtpyn van deivynficenachtige fcherpe wei-, tusfchen de gewrichten zittende, voortkomt;.. maar in de vloejing eerder een wek zoutachtige brandende ftof inde vliezen der fpieren, en banden der gezurichten, uitwendig zit. in de jicht sok de klieren , die in de gewric&ten verborgen zyn, en ftymachtig, van de vermaarde Engelschman Clopton Havers gevonden, gelyk ook de klierachtige banden, dejichtftof 'uitzverpen: in tegendeel die fcherpe zvel, die in de vloejing ftilftaat, uit het bloed in de buizen tc veel vergadert, tusfchen de tusfebenzcydtens van de vliezen en fpieren zich meer afzondert en vergadert word: Maar hoewel de ontfteeking de naaste oorzaak vamde vloejing is, volgt nochtans de uitgang dér ontfteeking in de veretteft/g zeer zelde , en dus verfchilt de vloejing-van andere ontftoke ziektens. dè wydberoemdc Boerhaave heeft, geduurende vyf maanden de fmerten der vloejing doorgeftaan hebbende, geene verettering ondergaan. §• I491- heeft het uit verfcheide voorbeelden gebleken, dat de gezwellen door een hevige vloejing veroorzaakt', geen etter in gehad hebben, maar een lymig taai vocht, de uitmuntende Geneesheer Raubi» (d) getuigt, dat de vloejing -zich zelde tot een verzweering zet, offchoon dé deelen van deeze pynen aangetast, fterk zwellen : hy heeft gezien, dat de vloejingspynen zich by een man in de knie gevestigt heeft gehad, en dezelve zeer gezwollen is geweest-: enroffchoon-in drt gezwebdui-

de-

fV) Medic. Ratin. fyftemat. Tom. III. Cap. III. §. 34. pag. 49..

(J) Des maladies occafionnèes par les promptes & frequenter •^anat, de 1 air. Chap, XV, pag. 301. ^

Sluiten