Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§<H93-

DE VLOEJING.

1321

gelooft heeft, dat door de zwaare bloedftorting' uit de lyfmoeder de krachten verzwakt zynde , en de ingebore zvarmte zeer uitgeput , de gewrichten zo zwak zyn geworden , van hunnen aart berooft , dat zy de nederdruppingen van zich niet hebben kunnen weg dryven, zvelke de hersjenen, verkond zynde, aan dezelve meer dan al te dikwils overzetten.

Het is bekend, dat het algemeen gevoelen der Geneesheeren ten tyde vzw Tulp geweest is, dat de vloejingen uit de hersfenen in de gewrichten nederdaalden, èn de vloejing veroorzaakten, men heeft de krach'igfte geneesmiddelen zonder eenige verlichting gebruikt, eindelyk heeft God hulp gebracht , deeze ongeneeslyke pyn door een groote zzveer van de dye uitge■drceven zynde*, daar zich zo veel etter in vergadert heeft, dat daar uit de eerfte dag meer dan tien kopjes zyn gevloeit. zy is nochtans herfleld, heeft naderhand een tzveeling gebaart, niet min voorfpoedig leevende, als ooit voor het ongeluk dat haar overgekomen was.

Zy word genezen door de aderlating. Dewyl de ontfteeking als de naaste oorzaak van de vloejing word befchuldigt, is het geen wonder, dat byna alle Geneesheeren de aderlating in de geneezing van de vloejing aanpryzen , en fommige wel een vry ruime, fommige oude Geneesheeren, wanneer zy over deeze ziektens handelden-, de vloejing ,-jicht, het voeteuvel, zogten de oorzaak in de viar vochten, het bloed namentlyk, de flym, de geele gal en zwarte gal, en fchreeven een onderfcheide geneeswyze voor, naar maate zy geloofden, dit, of geene van de. vier vochten de overhand te hebben, dus heeft Trallianus fk) gezegt: zo het vocht, dat in de gewrichten vloeit, uit de teekenen , die zvy aangehaald hebben , toefchynt fcherp en galachtig te zyn , blykt het, dat men geen aderlating moet doen, maar eerder een middel gebruiken dat de

gal

OO Lib. XI. Cap. I. pag. 6co.

Vïfde Deel. Eeeeeeee;

Sluiten