is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï72 INLEIDING tot de BESCHRYVING

Vergadering van H. H. Mog. de Heeren Staten Generaal , leggende den eed af op deszelfs Commitïïe van Erf'-Stadhouder, Erf-Capitein, en Erf-Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden ; nemende vervolgens zitting in den Raad van Staten. Verder wierd zijne D. II. ingeleid ter Vergadering van H. E. Gr. Mog. en geinftalleerd als Erf'-Stadhouder, Erf- Capitein en Erf- Admiraal Generaal van Hollanden Wefl-Vriesland , nemende vervolgens zitting in het Hof van Holland. Den 25 Maij wierd Ziin D. li. te Middelburg geinftalleerd als Erf-Stadhouder, Erf Capitein en Erf - Admiraal Generaal van Zeeland, en eerfle Edele van die Provincie. Den 28fte volgde de Inftaüatie te Veere als Marquis , en daar op te Vliffingen. Den 9 Julij gefchiede de Inftallatie van Zijne D. H. te Utrecht, als Erf-fladhouder , Erf-Capitein en Erf-Admiraal Generaal van Utrecht. Den 13 Augultus wierd Zijne D. H. mede geinftalleerd te Arnhem, als Erf'-Stadhouder, Erf-Capitein en Erf■ Admiraal Generaal van Gelderland, en eenige dagen daar na, wierd Zijne D. Ii, mede te Campen geinftalleerd, als Erf - Stadhouder, Erf- Capitein en Erf-Admiraal Generaal van Overijffel; dog dewijl het Jaargetijde te verre verlopen was, bleef de lnfiallatie, in Vriesland, Stad en Lande en Drenth, tot het toekomende Jaar uitgefteld. Ook wierd Zijne D. Hoogheid , gelijk wij gezien hebben, tot Opper - Bewindhebber , en Gouverneur - Generaal der Ooit-Indifche en Weft-Indifche Maatfchap-

Êijen verkoren ; en eindelijk behaagden het dien. ►oorluchtigen Prins , zig te verklaren tot OpperProtecPor en Deken der Konft - Confrérie - Kameren Teken-Academie in 's Gravenhage , wordende zeer plechtig den 15 Oétober 1766, in die hoedanigheid geinftalleerd. De befchrijving van de Rade, pracht, koftbare illuminatien j en andere vreugde-