Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de VEREENIGDE NEDERLANDEN. 235

deren en onderhorige Forten; de Stad Skiijs ; de Gouverneur , groot Major , Commies van 't Magazijn cn 2 Opzichters over de Sluizen. St. Donaes; deGouverneur , Major en Commies van 't Magazijn. Tffendijcke, de Gouverneur, Commandeur, grootMajor , onder-Major , en Commies van 't Magazijn. De Juffrouw, Schans; de Gouverneur, Commandeur , Major en Commies van 't Magazijn. Pbilippine ; de. Gouverneur , Commandeur, grootMajur, Commies van 't Magazijn , Opzichter Generaal van alle 'sLands Zeewerken in Vlaanderen. De Gouverneur en Auditeur Militair over Sluijs in Vlaanderen , is ook Gouverneur en Auditeur Militair, van alle deeze onderhorige Steden en Forten. Coeverden en onderhorige Forten en Schan/en van W woldingerland; De Stad Coeverden; de Gouverneur, Commandeur, onder-Major , Commies van 't Magazijn en Auditeur Militair zo van de Stad als van Dommerfchans. Dommelj'chaus ; de Gouverneur, Major en Commies van 't Magazijn, 't Fort de Bourtanghe; de Gouverneur , Commandeur, Majoor, Commies van 't Magazijn. De Auditeur Militair van dit Fort, is het ook over de twee volgende Schanffen van Wefbvoldingerland. De Bellingwolder Schans; de Gouverneur, Commandeur, Major en Commies van't Magazijn. De Langakker Schansj de Gouverneur , Commandeur , Major , en Commies van 't Magazijn, de Gouverneur van Coeverden is ook Gouverneur van alle deeze onderhorige Forten en Schanfen. Willemfiad en de Klundert; de Willemjladt; de Gouverneur, Groot Major, Onder-Major , Auditeur Militair en Commies van 't Magazijn. De Klundert; de Gouverneur , Groot Majoor , Commies van 't Magazijn. De Gouverneur en Auditeur Militair van de Willemftad , is ook Gouverneur en Auditeur Militair van de Klundert.

Sluiten