Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 tl \t\ rp 2L 1

§. *> Z)* volkplanting en bezending Holfteinburg, Zuidbaij

e« Egedes-minde. J. 6. Disko-Bocht en ijland, volkplanting en bezending te

Chriftianshaab, Claushaun en Jacobshaun. S- 7, De volkplanting Rittenbenk en Noogfoak. De ge-

•fteldbeid van bet Noordland. %. 8. De gejleldbeid van bet Zuidland tot aan Staten-

hoek.

TWEEDE AFDEELING.

Van de Zee en het Ijs.

%. 9. Van de tot nog met ijs verflopte Frobisherftraate. S- 10. Van de IJs-Elink of den Ijs-berg, de Blink genoemd.

5- 11. Gefleldheid van het Ts, hijzonder van ^drijvende Ijsbergen; waar en hoe dezelven ontflaan.

%. 12. Gefleldheid van de drijvende' Ijs- velden.

5- 13. Gevaarlijkheid van het Drijf-ijs voor de fcbeepen.

§. 14. Gitfmg aangaande den oorfprong der groote Ijsvelden.

%. 15. Befcbrijvlng van een vafl Ts-veld in Bals-rivier. §. 16. Jaar lijkfe toe- en afvloed van bet Drijf-ijs. %. 17. Van bet in zee drijvend Hout, en van -waar hetzelve komt.

§. 18. Van de Ebbe en den Vloed, van de Waterwellen en ëtroorpen,

DER-

Sluiten