is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o Groenlandfche Hiftorie b. II.

rund, gemeenelijk bruin of grauw van kleur behal ven A*t

Kienf!er dlkte Van twee of dn'e vingeren, en ïo van bloed. Deze rendieren kunnen derhalver^ geliïlZ

fchen de Wippen het witte mos van onderden Vneuw öo Voorhjds zijn de meefte rendieren in Bals-rivier geweeft en de Groenlanders hebben dezelven op een zoot van Tki°Wa^ geva"gen, 'doordienvrouwen §n fcSdS eenJS

Ben deeden vH.i 6 oniSeeveP' oprechtten, en dus de oeeiten deeden vlieden, tot "dat z den iaser door eenen auwen weg onder den fchoot liepen. JS hebben de vrouwen dezelven wel bij eenen zee-bogt te f amen en In

fe-ES^SS? f é Wdke Zij ^Ifeannen met naipoen en pijl doorftooten werden. Maar zederr ó<>

toSSS ïemaïk°Xieebben! ^ » veelen de beftf S S^W&uSfcSSS jagt op dewelke z.j de befte zomer -maan&n, om eenige vellen tot pronk te verkrijgen, doorbrengen

Hoe verder men naar het noorden komt, hoe minder rendieren men aantreft. Nogtans vindt men dezelve 0D D,sko,3land-, en dit heeft den Groenlanderen aaSin°?

Sr5f^,ird/ChiZel gegDeeven' dateen ^ioroSt der dit ftuk lands van Bah-rivier afgefcheurd In derwaard met zijnen Kajak getrokken hadt. Zijn oogmerk ZTwt

ge- (