Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

VOOR DEN

FRANS C H E N DRUK.

By het leezen deczer Brieven fchynt het my dat ik ganganelli uit het graf zie te voorfchyn komen, om zelve zyn eigen af beeldfel aan deeze Eeuwe, en aan de Nakomelingfchap,aan te bieden; en dat ik hem tot luiden, die zich bemoeien met over hem te oordcelen, hoore zeggen: Ziet hier my zo als ik my vertoonde by myne Landgcnootcn en by Vreemdelingen; by myne Medebroeders en by Waereldlyken ; onder het Roomfche Purper zo wel als onder het Kleed van den Heiligen franciscus; op den verhevenften Throon des Heelals zo wel als in den donkeren fchuilhock des Kloosters. Wie kan my befchuldigen van overtreedingen ? Leest en vonnist. Ziet hier, hoedanig myne allernaauvvfte verbintenisfen, myne gehcimfte overpeinzingen , myne meest geliefde gevoelens, myne gevoeligfte aandoeningen waren; met één woord, ziet hier my zelven. Nog eens, leest en vonnist; indien 'er * 3 on-

Sluiten