is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXIX.

brief.

LXX.

brief.

Rome, 7 Maart i 52.

EEN-

216 BRIEVEN

de Herders, die zonder ophouden waaken,

Ruiten het kwaad, in zyne beginzels.

Uw Werk heeft my grootelyks behaagd; ik heb in 't zelve dat heilig vuur gevonden, welk het kenmerk is der Kerkvaderen. Ik hadde u gaarn een bezoek gegeeven: maar zo wel myne als uwe bezigheden wederftreeven myne neiging, om u mondeling de eerbiedige achting te betuigen, met welke ik de eer hebbe te zyn, enz.

Rome, 7 Maart 1753.

ZEVENTIGSTE BRIEF.

Aan den Kardinaal gektili.

uitmuntendste!

"Ik zal, jaloersch om u ten allen tyden te toonen, hoe eerbiedig ik uwe orders opvolge, morgen,op het uur, door uwe Uitmuntendheid bepaald, my by u vervoegen. Ik zal het verzogte Gefchrift onmogelyk kunnen medebrengen , om dat het niet voltooid is; doch ik zal het, met myn geheugen te pynigen, trachten aan te vullen; fomwylen Raat dit my vry wel ten dienst. Ik ben, Monfeigneur, met den diepften eerbied, uwer Uitmuntendheids, enz.