Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16" OPVOEDING, ftraffing genoodzaakt te worden. De jonge luiden gelooven, bykans altoos, dat het uit gril! hgheid, of kyfzugt gefchiedt, wanneer men hen zonder ophouden met vermaaningen lastig

valt, en dikwils bedriegen zy zich niet . !

Houdt zorgvuldig de wagt over hen* maar zonder dat zy het bemerken. Wanneer men een voorkomen van mistrouwen vertoont, doet men de zugt tot liegen en bedriegen ge. booren worden.

- Geb™k nooit arglistigheid om hen te bren. gen tot erkentenis van misflagen, die gy wilt weeten; de loosheid laat zich kwaalyk°veree. Jngen met de eerlykheid.

Vergeef byna nooit iets, het geen den Godsdienst regelregt aantast, en let naauwkeurig op alles, wat de zeden benadeelt. De rein. heid voegt allen Christenen, vooral den Gees" telyken. Onderfcheid egter een oogenblikkely ken misflag, van de zonde die uit hebbelykheid haaren oorfprong neemt.

Laat de kastydingen altoos evenredig zya aan de misdryven; en maak geene misdaad van eenige ligte overtreeding, die noch kwaad aartigheid onderdek, noch ongebondenheid Men verbetert de menfchen niet met tegen hen ««azen. De II. franciscus de zales plag te zeggen, dat hy de zondaars fterker trof

met

Sluiten