is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioa GEZELLIGE

punt is van alle geesten, moet hy het ook zyn van onze gevoelens.

III. BRIEF.

Ik durve u niet fpreeken over den dood van onzen gemeenen Vriend: dit is eene al te gevoelige wonde weder opkrabben. Ik kwam te kat om zyn laatfte woorden te kunnen ontvangen ; zyn verlies word betreurd, als dat van een dier zeldzaame menfchen, die beter was dan de eeuw, in welke hy leefde, en die al de oprechtheid der eerfte tyden bezat. Men zegt, dat hy eenige dichtftukjes heeft nagelaaten, die den grootften meesteren niet onwaardig zouden zyn. Hy hadt 'er nooit van gefpro. ken; een zaak zoo veel te ongemeener, om dat de Dichters gewoonlyk omtrent hunne gefchriften niet befcheidener zyn, dan omtrent hunne verdiende.

LXXXVII. BRIEF,

Verzoening.

jndien gy eenige genegenheid voor my hebt, bidde ik u, dat gy met hartlykheid den Broeder.... weder aanneemt, hy is op eene ergerlyke wyze van zynen plicht afgeweeken,

maar