is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een GOED CHARAKTER. 215

verheft en daalt als de golven der Middelandfche Zee, en wel alle jaaren van Paus zoude willen veranderen, verheugt zich, dat deeze, die negentien jaaren geregeerd heeft, ten laatften zyn leeven geëindigd heeft: maar laat ons het Volk zich aan zyne dwaaze vreugde laaten overgeeven: eer zes maanden ten einde zyn, zal het zyn ongeluk gevoelen, en zich met de geheele waereld vereenigen om benedictus XIV te beweenen. ■. ■ Het zou zeer zonderling zyn, dat het Volk van Rome aan de Proteftantfche Gezindheden de zorg overliet, om het verlies van lameertini te betreuren; want waarlyk Londen en Berlyn zullen over zynen dood met gevoelige droefheid zyn aangedaan. Een weinig meer

moeds zou hem tot een volmaakt man gemaakt hebben: duizend zaaken waren 'er, die hy gaarne tot een befluit zou gebragt hebben, en aan welke hy niet dorst beginnen. Men moet onverfchrokken zyn, wanneer men goed wil doen , en vooral, wanneer men het Hoofd der Kerke is, want hoe veele hinderpaalen moet men niet uit den weg ruimen.

CIX. brikf.

O 4

Ge-