Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

924 ZEELAND.

doch, by overlyden van dien zeiven Predikant, in gemel-1 den jare, is dit opgehouden.

By Baarsdorp plagt weleer te ftaan een Slot van dien zeiven naam; dat bezeten en bewoond werd, door een talg! van 't gedacht van Borfelen, die naar het zelve den titel van; Baarsdorp voerde. Dan, dit Slot is vervallen en wegge-: raakt: zynde niets daarvan te zien, dan de greene heuvel^waarop 't geftaan heeft. De laatfte Lieer van dit geflachte',: Kornelisvün Baarsdorp, die in 1515 overleden is, ligt be* graven, in de Kerk van Baarsdorp.

De DERDE WATERING word, de Wate< ring van BORSELEN, geheten: en, bellaat, het Zuidwejïlyk deel des Eilands.

Voorheen beftond Borselen , als een Eiland op zich zeiven; 't welk, door een' taamlyk breed vaarwater, van Zuid Beveland, was afgefcheiden: van welk vaarwater, noch heden, een tij verblyfzel te zien is; loopende,, langs het Dorjr 's Graven Polder, tot aan de grenzen der Hceu lykheid der Ni/Je: hoewel men deszelfs mondj die vereeniging plagt te hebben, met de Wem ter Schelde, daarna zorgvuldig toegedamd heeft..

In dit zelve Eiland lagen, die 's tyds, ééne Stad: naamlyk Monster : en vyf Dorpen, dit alle tot de Heerlykheid Borfelen behoorden : naami lyk, Oostkerke: Westkekke: S. Katharine; kerke: Wolfaartsdorp : .en Devik of Derik JLn behaiven deze, waren eenige andere Dorpen: welgelegen, in het Eiland Borfelen; maar vas de Heerlykheid afgefcheiden: waarvan, fommi gen noch te vinden zyn, in den ftreek, die nt de Oostwatering van Borfelen genoemd word; De gefleldheid van dit Eiland Borfelen, met all< de daarin vervatte Dorpen, in dien tydkan mei zien, in de meermaalen aangehaalde oude Kaan der Zeeuwfche Eilanden, in Smalle gangen's Chron

vat

Sluiten