is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U T RE C H T. 97?

i den loop dezer Rivier, (zo 't doenlyk is,) mige verandering, ten wege te brengen; waar aor dit gevaar'grootdeels zou verholpen zyn: in welke, echter, tot dus verre, geen één volf amcnlyk tot ftand gebracht is. De andere Rivier , welke nu de Kromme hyn genoemd word, ftroomd, van Wyk by luurftede, naar Utrecht. Deze was eertyds. de ^genoemde Middenkil des Rhyns; welke, als e Lek, (die daarna gegraven is, om den Iioltndfche Steden aan de Maas, met dezen Rhyn, emgenfehap te doen hebben,) noch niet in we;n was, met zynen vollen ftroom, door Utrecht Voerden en Leiden, naar Katwyk vloeide, en aar in de Noordzee uitwaterde. Vermits, een ;roomend water altyd liefft langs den kortften reg loopt; zo moeft deze Middenkil des Rhyns, oor die afleiding der Lek, genoegzaam al haar ■ater verliezen; 't welk veel korter Zeewaard fgeleid werd. En, nadat de Lekdyk dwars door ; bedde dezer Middenkil gelegt was, zou zelfs I weg naar Utrecht, voor den Rhyn, ten eeneraal toegeftopt geweeft zyn; ten ware, door en Sluis of Duiker onder dien Dyk, by Wyk )uur/lede, niet eenig water doorvloeide; 't welk uffchen de Stad en het Kafteel, nu zynen loop laar Utrecht neemt. Dit water, in den beginne :eer gering, ontfangt veel toevoer, uit de Bee■en , die van de hooge Landen afkomende, zich n dezelve Horten; waardoor, 't met der haaft /aarbaar word, immers voor plaatboomde fchui:en; tot geen klein gerief, voor de Inwooneren /an alle de langs deszelfs boorden gelegen Doroen; die, door dit middel, hunne vruchten naar