is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT. ioos

Lands Staaten, genoegzaam gelyktydig, met at der andere genoemde Provinciën, herfteld, n, opgedragen, aan zyne Doorl. Hoogheid, den teer Prins Willem IV, van Oranje en Nasltj: en wel met alle de Preëminentien, met wel2 Koning Willem III, overeenkomende het eglement op 't Stadhouderfchap des jaars 1674, ;ze Hooge Waardigheid bekleed had: wordenï zyne Doorl. Hoogheid, beneven Haare Koinglyke Hoogheid , Deszelfs Gemalinne, den 5 Jidy deszei ven jaars, met alle plegtigheden, nnen de Hoofdftad, ingehaald. En, is Hoog ;melde Prins, in 1751, opgevolgt, door deslfs toen noch minderjaarigen Zoon , Prins Tillem V; die, by Deszelfs meerderjarigheid,

1766, deze Waardigheid ook dadelyk aanlard heeft.

Ter zeiver wyze, gelyk in de andere Proncien , heeft men, in deze-, Gedeputeerde [■aaten; aan welke, de uitvoering der betluin, door de Staaten der Provincie beraamd, is e vertrouwd: behaiven, dat deze ook de da;lyks voorvallende zaken afdoen. Dit Kollegie :ftaat, uit XII Leden: vier, uit eiken ftand, lamlyk, der Geëligeerden, der Ridderfchap en :r Steden: twe uit Utrecht, één uit Amersfoort, 1, de vierde, uit ééne der drie kleine Steden, ;urtelings; naamlyk, één Heer der Regeering, m van Rheenen, dan van Wyk, dan van Montort; die elkander in elk vierde deel jaars verhielen. Ook is, in deze vergadering, jegen□ordig, de Sekretaris der Staaten. Zy vergapen in 't zelve vertrek der Staaten: en wel, )or het geheele jaar, (alleen de Vakantien uitSss 3 £«"