Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 L VERHANDELING OVER EEN

VYFDE DEEL.

Van de Moeslanden, Moeskruiden en Vruchtboomen.

I. HOOFDSTUK.

Van de bereiding en bemesting der onderfcheidene foorten van Moeslanden.

II. HOOFDSTUK.

Van de verfchillende foorten van Moeskruiden;

III. HOOFDSTUK

Van den regten tyd'om te zaaijen , planten, verplanten en aankweeking der byzondere foorten van Moeskruiden , met aanwyzing der verfchillende gronden; benevens de inzameling van 't zaad.

IV. HOOFDSTUK.

Van de fchadelyke onkruiden, derzelver naamen, en den tyd wanneer ze komen en bloeijen , om ze voor het ryp worden der zaaden uit te wieden.

V.

Sluiten