is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landbouwkundig Schoolboek. 99

26. L. Kan men dan de vruchtbaarheid van een grond niet nog groot er maaken, met nog meerdere vettigheid aantehrengen ? M, Indien de meerdere vettigheid geene grootere vastigheid aanbrengt, kan het teelland zekerlyk in eene verbaazende vruchtbaarheid gebragt worden : maar depze voordeden kan men flegts aan zeer weinige gronden gevoeglyk, en niet dan door natuurlyke omftandigheden toebrengen. Dit voordeel beftaat in eene overftrooming van Rivieren, waarvan men de gunftigfte tyd waarneemt, als het water het hoogst gezwollen , en de ftroom het fnelst vliet. By zodanige gelegenheid wordt de bodem der Rivier bewoogen, en het water troebel en ilykig. Dit tydpunt waarneemende , om den dyk door te fteeken , en het water daarna op het overftroomde land te laaten bezinken, zal de grond, na de aftapping, een nieuw leven, en eene verbaazende vruchtbaarheid bekomen hebben. Maar men ziet tevens uit de omftandigheid, dat dit middel flegts voor zeer weinige landen gefchikt, en voor veelen onzer bouwlanden niet doenelyk, noch voor anderen aantepryzen is, hoewel het op buitendykfche, of aangewonnen landen met voordeel zou konnen te werkgeG 2 fteld