Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VOORBERIGT.

maken, dat ons God geopenbaard heeft, en ons tot waare verlichting, levendig geloof, reine Godvrugt, en blijden troost in leven en fterven, brengen kan.

Deze Methode, hoe eenvoudig zij zig bij de uitvoering vertoone (en dit is, vertrouwe ik, eene van haare verdienften) was, in de bewerking, juist de gemakkelijkfte niet. — De H. S. moest, bij iedere ftoffe, ernftig geraadpleegd worden; men moest haar bij zig zeiven zoo bondig mogelijk exegefeeren, men moest haar eigen toon, men moest den eigen geest van haare leere, zien te vatten; men moest aan geene Godgeleerde ftelzels denken, men moest alleen met alle oplettend, heid onderzoeken, „ wat zegt ons God in „ zijn woord hiervan?" dit moest getrouw, ordelijk, en volledig worden opgegeven, en men moest daar bij teffens voor de kortheid zorgen , dat de Gemeente niet door een al te uitgebreid voorftel in verwarring gebragt, en alzoo het onderwerp nutteloos gemaakt

wierd. Den besten weg hier toe vond ik

te zijn, dat men , den Bijbel lezende , op den kant, bij ieder te pas komende plaats, de Afdeeling van den Catechismus aantekende, waar die behoorde behandeld te worden ; en dan , die moetende prediken 5 die plaatzen

bij

Sluiten