Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERIGT.

dan de Catechismus heb moeten denken: in verre de meeste andere onderwerpen, kan ik zijne taai zeer wel overnemen, en

van harten onderfchrijven en verre

zij het van mij, zelfs in zijne behandeling van deze Hukken, eenigzins op dat voortreffelijk werkje laag te vallen! wij zouden het voorwaar , geen van allen , verbeterd, denkelijk zouden wij het op verre na niet zoo goed gemaakt, hebben, hadden wij in den tijd van Urfinus en Olevianus geleefd!

Voor het overige , heb ik nog de vrijheid genomen , om, bij de benandeling van den 27 Zondag, een voorflag aan ons kerkgenootfchap te doen, waar door ik mij verbeelde, dat de weinige Hatelijkheid, waarmede wij Hervormden gewoon zijn den kinderdoop te bedienen, volkomen \rergoed zou worden : —<■ te weten, „ om „ de perfoonen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, openlijk, voor de gemeente, op eene doelmatige en fligtelijke wijze, tot leden van ons „ genootfchap te bevestigen." Dat gefchied eenigermate in het oord, waar ik woone, en ik heb dikwijls ondervonden,

dat

Sluiten