is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor byzondere gelegenheden. 401

Meester van het Heelal! die welriekende kruiden voortbrengt.

Voor vermenging van welriekende kruiden en balfem:

»yo trrö T13

Gezegent zyt Gy, ó HEERE onzen God, Meester van het Heelal! die de verfcheidenheid der welriekende kruiden hebt gefchapen.

Voor welriekende oliën:

\BW NTO '•• "JVO

Gezegent zyt Gy, 6 HEERE onzen God, Meester van het Heelal! die welriekende oliën voortbrengt.

Als men den regenboog ziet ;

nnnn uw ••• "frq

Gezegent zyt Gy, ó HEERE onzen God, Meester van het Heelal! Gy, die Uwe verbindtenisfe aandachtig, Uwe belofte getrouw, en Uw Woord ftandvastig zyt»

Voor onweder:

maw ■■■ 71-0

Gezegent zyt Gy, 6 HEERE onzen God, Meester van het Heelal! Gy, Wiens kracht cn Alvermogen het Heelal vervult.

C c