is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402

Zegeningen

Als men een herflelden kranke zist:

■pa

Gezegent zy den Genadigen ( God,) die « tot ons, en niet tot den ftofiè heeft doen wederkeeren.

Als men de Zee aanschouwt.

o»n •• rwyo •*" ynz

Gezegent zyt Gy, ó HEERE onzen God, Meester van het Heelal! die de wyd-uitgeftrekle Zee hebt gefchapen.

Voer vruchtbaars regens en goede tydingen t

y\wn * ■ ■ ivo

Gezegent zyt Gy, 6 HEERE onzen God, Meester van het Heelal! Genadig en Weldoe* nend Opperweezen!

Als men zig op eene plaats bevind, alwaar onze Voorouderen wonderdaaden gebleeken zyn;

ta»w rwsw •••• yra

Gezegent zyt Gy, ó HEERE onzen God, Meester van het Heelal! die op deeze plaatfe, ten voordeele onzer voorouderen, wonderdaaden hebt verricht.