is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan het Feest der Ongezuurde brooden. 235

27. De HEERE was met Jofua, en het gantfche land was van zynen roem vervult.

Als de *)D1!3 Bygevoegt Gebed bladz.204 in het by zonder geëindigt is, word dezelve herhaalt door den Voorleezer, die met het volgende begint.

hm ppn

GEBED VOOR HET AFSMEEKEN VAN DEN DAAUW.

(17. HEERE! ontüuit myne lippen, op Pf: LI. dat myn mond Uwen Lof verkondige.)

Gezegent zyt Gy, ö HEERE onze en onzer vaderen God! God Abrahams, Ifaacs en Jacobs; Almogende, Verhevene, Ontzachlyke, Geduchte en Opperfte Schepper! Gy die (uwen fchepfelen) weldaadig beloont; Oorfprong van het Heelal! die de vroomheid der Aardsvaderen gedenkt, en ter Eere Uws Naams hunnen nakomelingen met liefde, den Verlosfer doet naderen.

HEERE! bevruchtig met eenen milden daauw de dorre heuvelen van hen, die door