is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$50 Avond Gebed voor de Middendagen

AVOND GEBED VOOR DE MIDDENDAGEN (37) VAN HET FEEST DER ONGEZUURDE BROODEN.

nibyan

Pf:

cxxxiv.

(37) Middendogen. Hier door verftaat men de vier middenfte dagen van 't Feest der Ongezuurde brooden en de vyf laatfte van 't Huttenfeest waarop 't ons veroorlooft is alle werk, dat geen uitftel zonder fchaden lyden kan, te verrichten; en offchoon 111 den text Lev: XXIII. 7, 9, 35. voor 't ecritc deezer Feesten vyf en voor het tweede zes dagen atgezondert worden , blyft het getal der Middendaeen voor de Jooden die buiten het H. Land woonen nochtans vier en vyf gelyk men hier aanwvst, om rede van den bygevoegden Hoogtydsdag waarvan in de Voorrede van dit werk bladz. xxiv gewag is ge-

7;

1. zZ^ang der Mahalot. Gy dienaaren des HEEREN! die des nachts Zyn Heiligdom bewaakt , looft Zyne Algoedheid.

2. Heft uwe handen naar die gewyde plaatfe ; looft Hem ( eenpaariglyk.)

3. De Schepper van Hemel en Aarde beftraale u met Zyn heil, uit Zion.