is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ezeclr.III. Peutr: VI

m^Q. Ochtend Gebed

Dienaaren vraagen: waar is de-plaatfe Zyner Eere om Hem aantebiddcn? Zy die tegen hen overftaan looven zeggende:

De Gemeente.

12. Gezegent van haare plaatze zy de Eere Gods.

De Voorleezer.

Van deeze (verhevene) plaatfe aanfehouwt Hy met genade Zyn volk, het welk de Eenheid van Zynen Naam des avonds en des ochtends onophoudelyfc met liefde viert, zeggende:

De Gemeente.

, 4. Hoor, ö Israël! de HEERE is onze God, de HEERE is Een.

De Voorleezer.

Hy (alleen) is onze God, onze Vader, onze Oppervorst, onze Befchermer; Hy zal ons verlosfen , ten tweede maale bevryden : en deeze heilryke bevryding voor het oog van al wat leeft doen blyken , zeggende: Ik heb u de laatfte gelyk de eerfte keer bevryd, om u tot God te zyn; Ik ben de HEERE uwe God.

In Uwe Heilige Woorden ftaat aldus aangeÉekent.