Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

als hetzelve, in tyd en wyle, het meest met de belangen van 't Vaderland overëenkomftig, zal oordeelen te behooren.

Aldus gearresteerd ter Vergadering van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, den 22. Mey l799 > öet vyfde jaar der Bataaffche Vryheid.

(Onder ftondt)

My bekend.

(Was geteekend)

C. G. HULTMAN.

Sluiten